Make a Referral

Complete our referral form for a person you support or family member in need of services

Get Help

If you or a loved one needs help now, our caring staff are available. Reach out today.

Donate

Join us in making lives better.

Dự án Khả thi

Dự án Khả thi liên kết các gia đình Trung Quốc và Việt Nam ở Boston và vùng phụ cận với các nguồn lực và sự  trợ giúp cho những người thân yêu bị khuyết tật. Các gia đình có quyền tiếp cận với một cộng đồng giúp đỡ những người thân của họ phát triển. Các nhóm đa dạng về văn hóa và kinh nghiệm của chúng tôi tiếp xúc với từng gia đình để cung cấp các dịch vụ và sự kết nối dựa trên nhu cầu và mục tiêu thiết yếu của họ.

Sự trợ giúp có thể từ vận động nhà ở và quyền lợi đến thông tin liên lạc và dịch thuật, các sự kiện giải trí và xã hội. Cuối cùng, chúng tôi là cầu nối ngôn ngữ và các rào cản văn hóa để gia đình và những người thân yêu của họ có thể trở thành một phần của cộng đồng hỗ trợ và  dưỡng dục.

Các Dịch vụ Cá nhân

Các Nhân viên phụ trách giúp gia đình các dịch vụ sau dựa trên nhu cầu thiết yếu của họ:

 • Dịch thuật và Thông dịch
 • Thông tin và Giới thiệu
 • Nôp đơn xin:
 • Quyền lợi công cộng (Trợ cấp Thực phẩm, Trợ cấp An sinh Xã hội, Bảo hiểm y tế)
 • Các Dịch vụ thuộc Sở Dịch vụ Phát triển. 
 • Các Chương trình MassHealth (gia đình Trợ giúp Chăm sóc sức khỏe Cá nhân và hỗ trợ Chăm sóc Cá nhân
 • Kế hoạch Giáo dục cá nhân
 • Trợ giúp bổ sung theo nhu cầu cá nhân của mỗi gia đình

Các Chương trình đang thực hiện

Chúng tôi cung cấp các chương trình định kỳ sau đây để kiến tạo một cộng đồng  trợ giúp cho tất cả các gia đình mà chúng tôi phục vụ:

 • Hội thảo và đào tạo
 • Các nhóm xã hội hàng tháng
 • Phát triển kỹ năng
 • Giải trí, bao gồm một tiệc Mừng Tết Nguyên đán hàng năm, bowling, phim ảnh, và các chuyến đi trong ngày

Hãy Liên hệ với chúng tôi.

Andy Law

Giám đốc Chương trình

 

Gọi

(617) 988-8132

Email

ProjectAble@Advocates.org